ID Dịch vụ Mức giá cho mỗi 1000 Đơn hàng tối thiểu Đơn hàng tối đa

Youtube - Người đăng kí kênh

24 SP - Youtube Subscriber | Người đăng ký kênh | Tốc độ 500/D | 30 ngày bảo hành $2.50 100 20 000
Start : 0-12 hours
30 days refill
Speed 300-500/days
Min 400-5000
Turn on showing the number of subscribers.
Channel must have at least one video longer than 2 minutes, short videos are not accepted.
Video title does not contain special characters
28 Youtube Subcribe speed 300 subs per day, start now $2.19 100 20 000
Start : 0-12 hours
30 days refill
Speed 300-500/days
Turn on showing the number of subscribers.
Channel must have at least one video longer than 2 minutes, short videos are not accepted.
Video title does not contain special characters
34 Youtube Subcribe speed 2k-3k per day, start now $3.478 100 50 000
Start : 0-12 hours
30 days refill
Speed 2k-3k/ per days
Turn on showing the number of subscribers.
Channel must have at least one video longer than 2 minutes, short videos are not accepted.
Video title does not contain special characters

Youtube Views

10 Youtube drop view US|Retention 3-5 minutes| Speed 5-10k/days | Suggest view (trending/random) $1.10 1 000 100 000
Chanel have video length 60s
11 Youtube drop view US| Thời gian xem 3-5 phút| tốc độ 5-10k/ngày| nguồn tìm kiếm $1.00 1 000 100 000
Chanel have video length 60s
12 Youtube drop View VN|Retention 15-20 minutes| Speed 5-10k/days | Suggest view (trending/random) $1.50 1 000 100 000
Chanel have video length 60s
22 Youtube drop views US | Retention 5-10 minutes | Speed 5-10k/days | Source Random $1.20 1 000 100 000
Chanel have video length 60s
29 Youtube drop views VN | Retention 30 minutes | Speed 8-10k/days | Source Youtube Random $0.62 4 000 8 000
Chanel have video length 60s
35 Youtube View random| Speed 2k/days | External| Nondrop views $1.50 100 50 000
Youtube views
Start: 0-1h, source: External, speed: 2000/day, no drop

TikTok

21 Tiktok Follower $4.08 10 50 000
33 Tiktok Followers $4.68 50 100 000

Youtube Like

14 Youtube Like $1.14 20 500 000
Bắt đầu ngay lập tức - Không bảo hành
Tốc độ 10-20k/ ngày

Youtube Custom Comments

37 Youtube Custom Comments Vietnam có Avatar $5.00 10 10 000
38 Youtube Custom Comments Korean have Avatar $5.00 10 10 000

Khác

30 1 $8000.00 100 50 000
36 Subscribe youtube nondrop speed 5000-10000 per day $4.00 5 000 100 000

10ksub.com

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ mạng xã hội chất lượng cao và hỗ trợ xử lý vấn đề một cách nhanh chóng. Rất vui được hợp tác với các bạn!