ID Dịch vụ Mức giá cho mỗi 1000 Đơn hàng tối thiểu Đơn hàng tối đa

Youtube - Người đăng kí kênh

1 Youtube Subscriber | Tốc độ 3k/ngày | 30 ngày bảo hành $4.347 1000 100000
Start : 0-12 hours
30 days refill
Speed 3k-4k/days
Turn on showing the number of subscribers.
Channel must have at least one video longer than 2 minutes, short videos are not accepted.
Video title does not contain special characters
24 SP - Youtube Subscriber | Người đăng ký kênh | Tốc độ 500/D | 30 ngày bảo hành $3.50 100 100000
Start : 0-12 hours
30 days refill
Speed 300-500/days
Min 400-5000
Turn on showing the number of subscribers.
Channel must have at least one video longer than 2 minutes, short videos are not accepted.
Video title does not contain special characters
28 Youtube Subcribe speed 500-1k per day, start 4 hours $3.20 100 50000
Start : 0-12 hours
30 days refill
Speed 300-500/days
Turn on showing the number of subscribers.
Channel must have at least one video longer than 2 minutes, short videos are not accepted.
Video title does not contain special characters
34 Youtube Subcribe speed 2k-3k per day, start now $3.478 100 50000
Start : 0-12 hours
30 days refill
Speed 2k-3k/ per days
Turn on showing the number of subscribers.
Channel must have at least one video longer than 2 minutes, short videos are not accepted.
Video title does not contain special characters

Youtube Views

10 Youtube view US|Retention 3-5 minutes| Speed 5-10k/days | Suggest view (trending/random) $1.10 1000 100000
11 Youtube view US| Thời gian xem 3-5 phút| tốc độ 5-10k/ngày| nguồn tìm kiếm $1.00 1000 100000
12 Youtube View VN|Retention 15-20 minutes| Speed 5-10k/days | Suggest view (trending/random) $1.50 1000 100000
22 Youtube views US | Retention 5-10 minutes | Speed 5-10k/days | Source Random $1.20 1000 100000
29 Youtube views VN | Retention 30 minutes | Speed 8-10k/days | Source Youtube Random $0.62 4000 8000

TikTok

33 Tiktok Followers $1.88 50 100000

Khác

30 1 $8000.00 100 50000